قالب وبلاگ

عاشقانه
عاشقانه های ما دو تا 
 زنـــدگـــی یعنـــی همیـــن امـــروز همیـــن حـــالا
یعنـــی در آغوشتـــ تـــا همـــیشهـــ تـــا فـــردازنـــدگـــی یعنـــی نگـــاه تـــوکوکـــ کـــردن قلبمـــ با صـــداـــی تـــو
دلـــ دادن بهـــ آهنگـــ دلـــ پاکتـــســـرور و عشـــق در فضایـــی ساکتـــزنـــدگـــی یعنـــی همیـــن دم کـــه از دلتـــنگمـــمـــی دانـــیاز ایـــن حســـم عشـــق را مـــی خـــوانـــیزنـــدگـــی یعنـــی داشتـــن قلبـــ پرستـــودر ایـــن وادی پستـــ و ناهنجـــار تـــو در تـــودوســــــــــــــــــــــــــــت دارم بـــــــــــــــا تــــــــــــــــــمام وجـــــــــــودم
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ] [ 12:08 ب.ظ ] [ Roham ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

دو تا عاشق بــاحـ ـ ـ ـال★ پـ ـ ـایهــ★ ☠ ★!!!! صمیمیت ما با دوســـــــــــــــــــــتای نتیمون به خارج نت،نمیـــــــــــــــــــــره! بعضی وقتا دعوا فقط باید نگاه کنی . سکوت کنی فحشا شو بده و بهونه هاشو به جون بخری تموم که شد بغلش کنی و اروم در گوشش بگی با من نجنگ من دوست دارم گلکم __۰۰۰۰۰۰_B_۰۰۰۰۰ _۰۰۰۰۰۰۰۰R۰۰۰۰۰۰۰ _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ __۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ _______۰۰۰۰۰ _________۰ ________*__۰۰۰۰۰۰__A_۰۰۰۰۰ _______*__۰۰۰۰۰۰۰۰O۰۰۰۰۰۰۰ ______*___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ______*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ _______*_____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ________*_______۰۰۰۰۰ ________*________۰ _۰۰۰۰۰۰_H__۰۰۰۰۰___* ۰۰۰۰۰۰۰۰H۰۰۰۰۰۰۰___* ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰____* _۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_____* ___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_____* ______۰۰۰۰۰_______* ________۰________* ________*__۰۰۰۰۰۰__A_۰۰۰۰۰ _______*__۰۰۰۰۰۰۰۰A۰۰۰۰۰۰۰ ______*___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ______*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ______*______۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ _______*________۰۰۰۰۰ ________*_________۰ _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___*R _____________*__* ______________**M
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 11235